CAREER

Thanya Park
Thanya Park

บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ธนิยะ กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านศูนย์การค้า ภายใต้โครงการ ธัญญา พาร์ค เป็นช็อปปิ้งมอลล์ครบวงจร เพื่อรองรับกำลังซื้อของลูกค้าย่านกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ แยกเป็น 6 อาคารเชื่อมกันในแนวราบ สูง 3 ชั้น และชั้นใต้ดินสำหรับการจอดรถได้มากกว่า 1,000 คัน กำลังมองหาผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป (สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านช่างซ่อมบำรุงอาคาร 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ควมคุมตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบบปรับอากาศ แอร์ และระบบสาธารณูปโภค
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้

สถานที่ปฎิบัติงาน:
ปฏิบัติงานที่ศูนย์การค้า ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์

เงินเดือน และ สวัสดิการ:

 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)

เงินเดือน: 10,000-18,000 บาท/เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 416 (คุณภัชชญา )
E-mail : recruitment-center@thaniyagroup.com

ตำแหน่ง: ผู้จัดการเช่าพื้นที่ (Leasing Manager)

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทางด้านการขาย อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร การเจรจาและตอบข้อซักถามได้ดี
 • มีความรู้คอมพิวเตอร์ MS Office
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน (รอบการทำงาน 8 ชม.ต่อวัน และ 6 วันต่อสัปดาห์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดหาผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางแผนไว้
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าฯ กับฝ่ายต่างๆ
 • เจรจาต่อสัญญาเช่าล่วงหน้าและดูแลรักษาลูกค้าที่เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าฯ เพื่อให้อยู่ครบตลอดอายุสัญญา

สถานที่ปฎิบัติงาน:
ปฏิบัติงานที่ศูนย์การค้า ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์

เงินเดือน และ สวัสดิการ:

 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)

เงินเดือน: N/A สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 416 (คุณภัชชญา )
E-mail : recruitment-center@thaniyagroup.com

Thaniya
Thaniya

กลุ่มบริษัท ธนิยะ และสปริงฟิลด์ เป็นกลุ่มบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยม ที่มีความมั่นคงมากว่า 40 ปี โดยธุรกิจของเราประกอบไปด้วย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นท์หรูให้เช่า ศูนย์การค้า โรงแรมและสนามกอล์ฟ ขณะนี้กำลังขยายงานและต้องการพนักงานมาร่วมทีมเป็นจำนวนมาก ด้วยอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ      ที่สูงกว่าท้องตลาด

ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป (สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ควมคุมตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบบปรับอากาศ แอร์ และระบบสาธารณูปโภค
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้

สถานที่ปฎิบัติงาน:
ปฏิบัติงานที่โครงการ ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ หรือ เพลินจิตร หรือ สำนักงานใหญ่

เงินเดือน และ สวัสดิการ:

 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)

เงินเดือน: 10,000-18,000 บาท/เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 552 (คุณพิชญ์สิณี )
E-mail : pitsinee.s@thaniyagroup.com

Springfield @ Sea Resort & Spa
Springfield @ Sea Resort & Spa

ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป (สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ควมคุมตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบบปรับอากาศ แอร์ และระบบสาธารณูปโภค
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้

สถานที่ปฎิบัติงาน:
ปฏิบัติงานที่โครงการ ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ หรือ เพลินจิตร หรือ สำนักงานใหญ่

เงินเดือน และ สวัสดิการ:

 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)

เงินเดือน: 10,000-18,000 บาท/เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 552 (คุณพิชญ์สิณี )
E-mail : pitsinee.s@thaniyagroup.com

Springfield Village Golf & Spa
Springfield Village Golf & Spa

ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป (สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ควมคุมตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบบปรับอากาศ แอร์ และระบบสาธารณูปโภค
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้

สถานที่ปฎิบัติงาน:
ปฏิบัติงานที่โครงการ ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ หรือ เพลินจิตร หรือ สำนักงานใหญ่

เงินเดือน และ สวัสดิการ:

 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)

เงินเดือน: 10,000-18,000 บาท/เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 552 (คุณพิชญ์สิณี )
E-mail : pitsinee.s@thaniyagroup.com

Springfield Royal Country Club
Springfield Royal Country Club

ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป (สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ควมคุมตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบบปรับอากาศ แอร์ และระบบสาธารณูปโภค
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้

สถานที่ปฎิบัติงาน:
ปฏิบัติงานที่โครงการ ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ หรือ เพลินจิตร หรือ สำนักงานใหญ่

เงินเดือน และ สวัสดิการ:

 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)

เงินเดือน: 10,000-18,000 บาท/เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 552 (คุณพิชญ์สิณี )
E-mail : pitsinee.s@thaniyagroup.com

Browse
Please verify code: verification image, type it in the box
Back to top