ธนิยะ เมดิคอล คลินิก

สำหรับท่านที่สนใจ ...

บริจาคโลหิต

24 มีนาคม 2560

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ...

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ...