CAREER

Thanya Park
Thanya Park
บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ธนิยะ กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านศูนย์การค้า ภายใต้โครงการ ธัญญา พาร์ค เป็นช็อปปิ้งมอลล์ครบวงจร เพื่อรองรับกำลังซื้อของลูกค้าย่านกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ แยกเป็น 6 อาคารเชื่อมกันในแนวราบ สูง 3 ชั้น และชั้นใต้ดินสำหรับการจอดรถได้มากกว่า 1,000 คัน กำลังมองหาผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป (สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านช่างซ่อมบำรุงอาคาร 1 ปีขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ควมคุมตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบบปรับอากาศ แอร์ และระบบสาธารณูปโภค
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้
สถานที่ปฎิบัติงาน:
ปฏิบัติงานที่ศูนย์การค้า ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์

เงินเดือน และ สวัสดิการ:
 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)
เงินเดือน: 10,000-18,000 บาท/เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 416 (คุณภัชชญา )
E-mail : recruitment-center@thaniyagroup.com

ตำแหน่ง: Digital Marketing Officer

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย/เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 •  มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบสื่อโฆษณาออนไลน์ 1 ปีขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • วางแผนและบริหารจัดการระบบสื่อโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดของศูนย์การค้า
 • ดำเนินงานทางด้านข้อมูลงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงในระบบสื่อโฆษณาออนไลน์
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศูนย์การค้าผ่านระบบสื่อโฆษณาออนไลน์

สถานที่ปฎิบัติงาน: ศูนย์การค้า ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์

สวัสดิการ: 
 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)
เงินเดือน:  พิจารณาตามประสบการณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 416 (คุณภัชชญา ) E-mail : recruitment-center@thaniyagroup.com

ตำแหน่ง: Customer Service (ลูกค้าสัมพันธ์)

คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ 1-3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
          รับผิดชอบในด้านการบริการลูกค้า ทั้งร้านค้าภายในศูนย์การค้า และผู้เข้ามาใช้บริการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร พร้อมทั้งให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกๆ ด้าน

สถานที่ปฎิบัติงาน: ศูนย์การค้า ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์

สวัสดิการ:
 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 416 (คุณภัชชญา ) E-mail : recruitment-center@thaniyagroup.com
 

ตำแหน่ง: Public Relations (ประชาสัมพันธ์)

คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 1 ปีขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การค้าให้แก่ลูกค้า
 • รับฟังคำแนะนำและคำติชมจากลูกค้าและรายงานให้แก่หัวหน้างานทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
 • รับผิดชอบในการกระจายโบว์ชัวร์ หรือสื่อเอกสารต่างๆ
 • รับโทรศัพท์และตอบปัญหาทางโทรศัพท์ รวมทั้่งประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์การค้า
 •  อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า
 • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างลูกค้าผู้มาใช้บริการ ร้านค้าผู้ใช้พื้นที่ของศูนย์การค้า
 • ประจำจุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก่อนเวลาที่กำหนดเสมอ พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา และไม่ละทิ้งจุดปฏิบัติงานก่อนเวลาที่กำหนด
 • ดูแลความสะอาดเรียบรร้อยของแผนก เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หรือสถานที่ทำงานรวมทั้งดูแลอุปกรณ์ ครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานเสมอ

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์การค้า ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์

สวัสดิการ:

 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 552 (คุณพิชญ์สิณี ) E-mail : pitsinee.s@thaniyagroup.com
Thaniya
Thaniya
กลุ่มบริษัท ธนิยะ และสปริงฟิลด์ เป็นกลุ่มบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยม ที่มีความมั่นคงมากว่า 40 ปี โดยธุรกิจของเราประกอบไปด้วย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นท์หรูให้เช่า ศูนย์การค้า โรงแรมและสนามกอล์ฟ ขณะนี้กำลังขยายงานและต้องการพนักงานมาร่วมทีมเป็นจำนวนมาก ด้วยอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ      ที่สูงกว่าท้องตลาด

ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป (สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านช่างซ่อมบำรุงอาคาร 1 ปีขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ควมคุมตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบบปรับอากาศ แอร์ และระบบสาธารณูปโภค
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้
สถานที่ปฎิบัติงาน:
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซา ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เงินเดือน และ สวัสดิการ:
 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)
เงินเดือน: 10,000-18,000 บาท/เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 416 (คุณภัชชญา )
E-mail : recruitment-center@thaniyagroup.com
 

ตำแหน่ง: Receptionist (พนักงานต้อนรับ)

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง   (อายุ 22 - 35 ปี)
 • วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา)    มีประสบการณ์การทำงานด้านพนักงานต้อนรับ 1 ปีขึ้นไป
Job Qualifications (ข้อกำหนด)
 • Bachelor Degree or equivelent
 • Well spoken and written English ability
 • Able to operate with PC
 • Must be a team player
Job Details (รายละเอียดงาน)
 1. Stand by เคาท์เตอร์ต้อนรับส่วนหน้า ทักทาย ติดต่อลูกค้า และประสานงานส่งต่อแผนกต่างๆ
 2. ปฏิบัติหน้าที่ประจำ (Routine Work) สำหรับแผนกต้อนรับส่วนหน้า
 3. ดูแล แก้ไขเบื้องต้นสำหรับระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า แล้วส่งต่อไปยังแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. เป็นตัวกลาง ติดต่อ ประสานงาน ตามขั้นตอน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ
 5. Update ข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับแผนกต้อนรับส่วนหน้าลงระบบ
 6. สรุปงานเอกสารต่างๆ และเตรียมความพร้อมสำหรับแผนกต้อนรับส่วนหน้า
 7. งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้าขั้นต้น และผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
สถานที่ปฎิบัติงาน: Embassy Place Apartments เลขที่ตั้ง 548 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Welfare (สวัสดิการ):
 • Social Security
 • Provident fund
 • Company Vacation
 • Public holidays
 • Yearly Bonus
 • Over time
Salary (เงินเดือน) : 14,000-20,000  บาท/เดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 416(คุณภัชชญา)    E-mail : recruitment-center@thaniyagroup.com

ตำแหน่ง: Assistant Building Manager

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย/เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานอาคารและธุรการ 3 ปีขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • รับผิดชอบในการควบคุมและบำรุงรักษาความสะอาดของอาคาร ดำเนินการจัดอาคารเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแลการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบอาคารและทางเท้า ควบคุมการจัดเก็บขยะและขนขยะ เพื่อนำไปทิ้งภายนอกอาคาร (พร้อมทั้งรักษามาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน: สำนักงาน ถนนสีลม

สวัสดิการ:
 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 416 (คุณภัชชญา ) E-mail : recruitment-center@thaniyagroup.com
Springfield @ Sea Resort & Spa
Springfield @ Sea Resort & Spa
...

ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป (สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ควมคุมตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบบปรับอากาศ แอร์ และระบบสาธารณูปโภค
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้
สถานที่ปฎิบัติงาน:
ปฏิบัติงานที่โครงการ ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ หรือ เพลินจิตร หรือ สำนักงานใหญ่

เงินเดือน และ สวัสดิการ:
 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)
เงินเดือน: 10,000-18,000 บาท/เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 552 (คุณพิชญ์สิณี )
E-mail : pitsinee.s@thaniyagroup.com
Springfield Village Golf & Spa
Springfield Village Golf & Spa
...

ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป (สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ควมคุมตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบบปรับอากาศ แอร์ และระบบสาธารณูปโภค
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้
สถานที่ปฎิบัติงาน:
ปฏิบัติงานที่โครงการ ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ หรือ เพลินจิตร หรือ สำนักงานใหญ่

เงินเดือน และ สวัสดิการ:
 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)
เงินเดือน: 10,000-18,000 บาท/เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 552 (คุณพิชญ์สิณี )
E-mail : pitsinee.s@thaniyagroup.com
Springfield Royal Country Club
Springfield Royal Country Club
...

ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป (สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ควมคุมตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบบปรับอากาศ แอร์ และระบบสาธารณูปโภค
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้
สถานที่ปฎิบัติงาน:
ปฏิบัติงานที่โครงการ ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ หรือ เพลินจิตร หรือ สำนักงานใหญ่

เงินเดือน และ สวัสดิการ:
 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)
เงินเดือน: 10,000-18,000 บาท/เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-231-2244-8 ต่อ 552 (คุณพิชญ์สิณี )
E-mail : pitsinee.s@thaniyagroup.com
Browse
Please verify code: verification image, type it in the box
Back to top